Τιμές Προϊόντων

Σε περίπτωση που, επιθυμείτε να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε επειδή δεν είστε ευχαριστημένοι ή δεν σας ικανοποιούν πλήρως, έχετε δικαίωμα να το κάνετε εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της παραγγελίας.

Τα προϊόντα θα πρέπει να βρίσκονται στην κατάσταση που τα παραλάβατε, χωρίς να έχει αποσφραγιστεί η συσκευασία τους και να συνοδεύονται από την απόδειξη ή το τιμολόγιο πώλησης. Σε αυτή τη περίπτωση θα επιβαρυνθείτε μόνο με το κόστος επιστροφής των προϊόντων. Εμείς δεν ευθυνόμαστε για ζημίες που ενδεχομένως να προκύψουν στα προϊόντα κατά την διαδικασία επιστροφής τους. Αμέσως μετά την παραλαβή των προϊόντων προς επιστροφή και αφού βεβαιωθεί ότι η συσκευασία τους βρίσκεται σε άριστη κατάσταση και ότι το προϊόν έχει πωληθεί από μας, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας, ώστε να συνεννοηθούμε τον τρόπο που επιθυμείτε, για να σας επιστραφούν τα χρήματα. Η επιστροφή των χρημάτων θα ολοκληρωθεί το πολύ μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής του επιστρεφόμενου προϊόντος από μας.

Τα προϊόντα μας ως εύθραυστα προϊόντα θα είναι σε κατάλληλη συσκευασία για την ασφαλή μεταφορά τους, παρόλα αυτά σε περίπτωση που σημειωθεί πρόβλημα στην μεταφορά δεν φέρομαι ευθύνη για την ασφάλεια του προϊόντος. Επίσης σε ότι αφορά τα μαγειρικά σκεύη, και ότι αφορά συγκεκριμένα αυτά θα περιλαμβάνονται οδηγίες χρήσης οι οποίες εάν δεν ακολουθηθούν σωστά το mpairamis.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για τη ζημιά του προϊόντος!

Σε κάθε περίπτωση πριν από την επιστροφή προϊόντων για οποιοδήποτε λόγο, επικοινωνήστε μαζί μας.